Debatemne: Dansk CBX klub :: CBX Klub Generalforsamling 2020

Oprettet af Helge d. 19-08-2020 18:19
#1

CBX Klub Generalforsamling 2020
Dato : 19. Sep. 20 kl 14:00
Sted : Torupvej 6 DK 8654 Bryrup

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab, budget og fastsættelse
af minimum kassebeholdning ved næste generalforsamling.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse jævnfør §6.
På valg er formanden ( Niels - modtager genvalg ) og medlemmet ( Ivan - modtager genvalg )
6. Valg af revisor og revisor suppleant ( Birgit og Poul )
7. Valg af bladredaktør ( Ivan )
8. Valg af arbejdsgrupper til CBX bod ( Lonni ) og arrangementer
Vinter træf.
Forårs træf.
Sommer træf.
General forsamling.
9. Eventuelt.

Redigeret af Helge d. 25-08-2020 19:31